2013 m. balandžio 30 d., VilnisDaugiafunkcinis centras Joniškyje

Baigiami remonto darbai pirmajame Molėtų rajone Joniškio universaliame daugiafunkciniame centreKuriame Lietuvos ateitį. KRK Baltic

Praėjusių metų rudenį pradėjus remonto darbus Joniškio vidurinės mokyklos pastate, kurio dalis pritaikoma universaliam daugiafunkciniam centrui, šiuo metu jau galima kalbėti apie darbų pabaigą. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis įgyvendinamas projektas, pasak techninę priežiūrą vykdančio Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio vyr. specialisto Rimvydo Pranskaus, Joniškyje jau baigiamas įgyvendinti. Pagal užsakovo - rajono savivaldybės administracijos ir rangovo – “KRK Baltic” susitarimą statybos darbus planuojama baigti maždaug po mėnesio - birželio 1 dieną. Privalu pažymėti, kad ši data yra mėnesiu anksčiau negu buvo numatyta darbų rangos sutartyje. Dalies pastato remonto pradžioje buvo vykdomi ardymo darbai - demontuoti seni langai, atkastas bei apšiltintas cokolis ir t.t. Rangos darbams atlikti skelbtąjį konkursą laimėjusi bendrovė “KRK Baltic” iki žiemos atliko būtiniausius pastato remonto išorės darbus bei iš esmės sutvarkė stogą. Todėl žiemos metu statybininkai intensyviai  darbavosi statinio viduje. Šiuo metu čia liko tik baigiamieji vidaus apdailos darbai, o išorėje – fasado dažymas, kuris jau pradėtas.

Po atlikto remonto, kuris finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis, ypač pasikeitė sporto salė. Jai jaukumo ir modernumo suteikė šiuolaikiška, specialiai sporto salėms skirta grindų danga. Buvusios mokyklos klasės projekto įgyvendinimo metu atnaujintos nuo lubų iki grindų. Pasak techninę priežiūrą vykdančio vyr. specialisto R. Pranskaus, pasikeitimai Joniškio vidurinės mokyklos pastate akivaizdūs, juolab, kad galima palyginti esamą patalpų būklę su buvusia iki remonto. Mat, tarkime, lubų nukrypimai vietomis buvo net iki 5 centimetrų, todėl statybininkams teko kruopščiai padirbėti, kad tokie neatitikimai būtų pašalinti, dengiant išlyginamąjį sluoksnį. Beje, mokyklos pastato pritaikymo daugiafunkciniam centrui metu įrengti ir nauji modernūs sanitariniai mazgai, atnaujinti visi inžineriniai tinklai ir kt. -Palikta tik senoji buvusi vėdinimo sistema. Taip nusprendėme tik tada, kai minėtą sistemą nuodugniai patikrinome ir įsitikinome, kad ji be trikdžių veikia. O sporto salėje vėdinimo įrenginius privalėjome montuoti naujus, – kalbėjo Rimvydas Pranskus bei pridūrė, kad iš karto, vos tik pradėjus darbus, buvo įrengtas ir vandens nuotekų rezervuaras. Kadangi tai buvo padaryta rudenį, dabar, atšilus orams, įrengtąjį rezervuarą beliko prijungti prie nuotekų tinklų.

Daugiafunkcinio centro Joniškyje remonto darbai Remonto darbai jau artėja prie pabaigos, tad pradėta rūpintis ir universaliam daugiafunkciniam centrui reikalinga įranga bei inventoriumi, kurios įsigijimą taip pat garantuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, skirta šiam projektui įgyvendinti. Pasak techninę projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdančio savivaldybininko, artimiausiu metu naujojo daugiafunkcinio centro sporto salėje bus sumontuotos labai vietos jaunimo ir sporto aistruolių laukiamos krepšinio lentos. Kitu inventoriumi, kuris netrukus taip pat turėtų pasiekti centrą, rūpinasi rajono savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Šavelis. Priminsime, kad iš projektui skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų bus įsigyjami baldai, perkama kompiuterinė įranga ir sporto inventorius. Visu tuo, kaip sako Rimantas Šavelis, pradėta rūpintis šiek tiek anksčiau – dar tik artėjant statybos darbams į pabaigą.

Daugiafunkcinis centras Joniškyje

Universaliam daugiafunkciniam centrui reikalingų baldų gaminimui įvykusį konkursą laimėjo bei juos gamina Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų. Dalis baldų Joniškį jau pasiekė. Artimiausiu laiku pasirašysime sutartį su skelbtojo konkurso kompiuterinei įrangai tiekti laimėtoju, pirksime sporto įrangą, - sakė Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas. Universaliame daugiafunkciniame centre vaikai galės naudotis ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugomis, o suaugusiesiems pagal projekte nurodytas veiklas bus sudarytos sąlygos savišvietai ir edukacijai. Ir mokyklinio amžiaus vaikai, ir jaunimas bei suaugusieji turės galimybę užsiimti pramogine, menine ir kultūrine veikla. Atnaujintas statinys, tikimasi, draugėn suburs bendruomenę aktyviai veiklai. Mat iki šiol nuolat buvo akcentuojama, kad Joniškyje itin aktuali jaunų žmonių užimtumo problema, nerealizuojami vietos bendruomenės socializacijos, saviraiškos ir bendravimo poreikiai, kas turi įtakos daugeliui socialinių problemų: integracijos į darbo rinką galimybėms, emigracijai į didesnius miestus, didėjančiai socialinei atskirčiai. Joniškio miestelio universaliam daugiafunkciniam centrui atvėrus duris veiklai, kuomet vaikai galės naudotis jame teikiamomis ugdymo paslaugomis, tikimasi, kad jų tėveliai galės sugrįžti į darbo rinką.

Priminsime, kad Joniškyje baigiamo įgyvendinti projekto vertė yra 1 260 222,49 Lt. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą sudaro 1 071 189,12 Lt. Turime būti objektyvūs - be struktūrinių fondų paramos nei viename mūsų rajono kaime tokių centrų neturėtume… Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veikslo programos prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” priemonę universalių daugiafunkcinių
centrų kaimo vietovėse steigimas.

“Vilnies” informacija

Atgal į naujienas