joniskis. 240,1802013 m. rugpjūčio 13 d., Vilnis

Joniškyje: Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis baigiamas įgyvendinti projektas

kuriame-lietuvos-ateiti.330, 150apie

Šiuos mokslo metus Joniškyje vietoj vidurinės mokyklos duris atvers pagrindinė mokykla. Reorganizavus mokymo įstaigą, dalis Mokyklos pastato dalyje dar iki rugsėjo pirmosios bus baigti darbai, įrengiant joje Joniškio universalų daugiafunkcinį centrą. Tokio pobūdžio centras Molėtų rajone yra pirmasis, jis įkurtas bus įgyvendinus projektą “Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Joniðkio miestelyje, Molėtų rajone”. Objekto techninę priežiūrą vykdantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimvydas Pranskus sakė, kad statybos darbų užbaigimo aktas bus pasirašytas jau šį mėnesį, nes rangovams - UAB “KRK Baltic” liko tik sutvarkyti patalpas išvalant šiukšles bei atlikti šildymo – vėdinimo sistemų paleidimo ir derinimo darbus. Buvusios mokyklos dalyje pirmame aukšte naujai suremontuota sporto salė, buvusios klasės, įrengti du nauji sanitariniai mazgai ir dušai bei persirengimo patalpos prie sporto salės, atliktas buvusių sanitarinių mazgų remontas. Pagal projektą nupirkti nauji baldai, sportinis inventorius, kompiuterinė įranga. 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis projektas įgyvendinti pradėtas pernai metais spalio mėnesį. Universaliame daugiafunkciniame centre vaikai galės naudotis ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo paslaugomis, o suaugusiesiems bus sudarytos sąlygos savišvietai ir edukacijai. Ir mokyklinio amžiaus vaikai, ir jaunimas,ir suaugusieji turės galimybę užsiimti pramogine, menine ir kultūrine veikla. Bendra šio projektovertė yra 1 260 222,49 Lt, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą sudaro 1 071 189,12 Lt. Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiklos programos prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” priemonę universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas.

“Vilnies” informacija 

Atgal į naujienas